Till månen på 40 dagar. Nu finns Månhuset på Kickstarter - världens största plattform för crowdfunding

Fredagen den 19 september är startskottet för en crowdfundingkampanj på Kickstarter för Månhuset. Det första insamlingsmålet på Kickstarter är 250 000 USD (cirka 1,7 miljoner kronor). Kampanjen på amerikanska Kickstarter (som i veckan även lanserades i Sverige) kommer att pågå under 40 dagar och är ett sätt att nå ut till hela världen - som vill se Månhuset bli verklighet. 

Kampanj på Kickstarter i 40 dagar
Nu startar Månhuset sin kampanj på Kickstarter, världens största plattform för crowdfunding. Syftet är att nå främst amerikaner - men även andra nationaliteter, där Kickstarter har ett starkt fäste. Kampanjen kommer pågå i 40 dagar på https://www.kickstarter.com/projects/1317303162/the-moonhouse. Crowdfundingen för Månhuset pågår parallellt på www.manhuset.se fram till 30 november.

-        När jag var i Kalifornien 2008 och diskuterade Månhuset med representanter för NASA var den spontana reaktionen ”Wow, The Moonhouse is the American dream, but in Swedish”. Genom Kickstarter kan vi på ett effektivt sätt nå ut till människor över hela världen, inte minst svenskättlingar boende i USA och andra personer med anknytning till Sverige, som vill främja och stärka det svenska kulturarvet globalt. Men även nå andra människor med intresse för alltifrån konst och kultur till teknik, vetenskap och rymden. Målet på Kickstarter är 250 000 USD, summan det kostar att färdigställa Prototyp 1, men vi hoppas att Kickstarter tar Månhuset längre än så, att det tar sig hela vägen till månen, säger Mikael Genberg.

Crowdfunding - En metod i tillväxt
De senaste årens digitala revolution har banat väg för crowdfundingens genombrott, i Sverige även kallat gräsrotsfinansiering. Metoden används för att finansiera projekt som är i sin linda genom att vända sig till ett stort antal finansiärer, i hopp om att många känner engagemang och vill se projekten förverkligas. En kampanj på Kickstarter pågår i max 60 dagar. Är det uppsatta målet inte nått vid kampanjens slut, går pengarna tillbaka till gåvogivarna. Det finns flera typer av crowdfunding. Belöningsbaserad crowdfunding är den variant som har slagit störst i USA. Det är också den som används i crowdfunding av Månhuset. Belöningsbaserad crowdfunding innebär att individer donerar pengar i utbyte mot någon typ av belöning. Ju större belopp, desto bättre belöning. Amerikanska Kickstarter offentliggjorde så sent som i måndags att man nu öppnar på den svenska marknaden i oktober.

-        Crowdfunding som metod känns självklar för Månhuset. Metoden bygger på att många ger lite och att man med gemensam kraft kan förverkliga ett projekt. Månhusets kärnvärden är desamma; att bryta mentala gränser och tillsammans förändra bilden om vad som är möjligt, säger Johan Molin, vd för falu Rödfärg som i år fyller 250 år och firar jubileet genom att stödja Månhuset med att göra den globala crowdfundingen möjlig.