Månhusets vänner

Månhusets vänner är ett nätverk av människor med en gemensam vision – ett rött hus med vita knutar på månen. Tillsammans kan vi engagera hela världen i Månhuset.