Månhuset

Månhuset är det första konstprojektet på månen. Ett svenskt, världsunikt konstprojekt med syfte att inspirera människor att bryta sina mentala gränser och förändra bilden om vad som är möjligt. Målbilden är ett hus på månen - ett rött hus med vita knutar som väcker liv i det karga, döda månlandskapet. Månhuset är ett gränslöst möte mellan kultur och teknik, mellan konst och vetenskap, mellan historia och framtid, men framför allt mellan rymden och människan. Det är ett konkret, realiserbart konstprojekt med visionen att konstruera ett självutvecklande hus som placeras på månens yta.

Alla i världen har sitt egna månhus – oavsett om det är litet eller stort - som väntar på att bli förverkligat.

Historiskt sett har rymden tillhört en exklusiv skara. Månhuset är ett demokratiskt projekt i rymden där alla är välkomna att vara med och skapa en unik symbol för vad vi människor kan uppnå tillsammans. Månhuset gör rymden mer tillgänglig för alla med syfte att ta rymden närmare människan och människan närmare rymden.

Månhuset startades upp av konstnären och entreprenören Mikael Genberg 2003. Konstprojektet har väckt fascination och uppmärksamhet runt om i världen och har lockat till sig ett internationellt, anmärkningsvärt nätverk med framstående rymdforskare, politiker och näringslivstoppar. Projektet i sin helhet är till 75 procent klart, efter att Sveriges främsta rymdingenjörer har lagt ner ideellt arbete under flera år på att utveckla huskonstruktionen.

2010 tappade Månhuset, som tidigare vänt sig till politiker och näringsliv, fart på grund av finanskrisen. Det tekniska arbetet har därefter legat vilande.

Men en ny morgondag gryr.

De senaste årens digitala utveckling har skapat helt nya förutsättningar för Månhuset att nå och engagera människor runt om i hela världen med hjälp av crowdfunding.

Under 2014 firade Falu Rödfärg, ett svenskt kulturarv på burk, 250 år genom att möjliggöra en global crowdfunding under 2014 för Månhuset, världens första konstprojekt på månen - ett rött hus med vita knutar. Dessutom åtog sig det amerikanska rymdbolaget Astrobotic Tecnology, som samarbetar med NASA, att ta med huset till månen på sin månfärd. 

Crowdfundingkampanjen lyckades inte samla in de pengar som behövdes, men även om målet inte nåddes har Månhuset rönt medial uppmärksamhet runt om i hela världen under 2014. Att människor över hela världen har hört om projektet och valt att stötta ett svenskt konstprojekt på månen visar att det inte är en fråga om, utan om när huset står på månen.